Elastyczność

Ponieważ jesteśmy producentami oprogramowania możemy podjąć się analizy i projektu zupełnie nowego systemu we wskazanej dziedzinie. Nasze standardowe oprogramowanie może również być modyfikowane, jeśli wymaga tego szczególna sytuacja, w jakiej znajduje się użytkownik. Przy kompleksowej obsłudze oferujemy pomoc przy wdrożeniu, opiekę autorską, usługi serwisowe, hot-line.