RejestrVAT

System REJESTR VAT prowadzi rejestr dokumentów kosztowych z rozbiciem na obowiązujące stawki podatkowe dla uzyskania zestawienia do deklaracji podatkowej. System może współpracować z modułem KASA i pozwala na prowadzenie kontroli zobowiązań.