Środki trwałe

Środki trwałe są niezależnym systemem, który ewidencjonuje środki trwałe będące własnością firmy z możliwością amortyzowania ich według ustalonego współczynnika amortyzacji i stawki amortyzacji ustalonej przez KRST. Posiada wbudowany moduł środków transportowych.