System Obrotu Towarowego

Prowadzi on pełne rozliczenie magazynowe, zakupów i sprzedaży. Emituje komplet zestawień obrazujących pracę firmy. Wszystkie wystawiane dokumenty spełniają warunki określone w ustawie o podatku VAT. Prowadzi kasę przedsiębiorstwa oraz rozlicza należności i zobowiązania. Obsługujemy systemowo sprzedaż za pośrednictwem akwizytorów.