Usługi

 • Wdrażanie własnych systemów informatycznych
 • Wdrażanie obcych systemów informatycznych
 • Doradztwo w zakresie informatyki
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Instalacja oprogramowań na urządzeniach mobilnych
 • Projekty sieci komputerowych wraz z ich wykonaniem
 • Instalacja serwerów wraz z konfiguracją urządzeń peryferyjnych
 • Kopie bezpieczeństwa na nośnikach przenośnych lub trwałych
 • Pomoc przy wypełnianiu zgłoszenia podatnika o miejscu instalacji urządzeń fiskalnych
 • Serwis urządzeń fiskalnych
 • Rejestracja domen internetowych
 • Zakładanie kont pocztowych